+48-533100636 idan@stepnet.co

Gospodarka Izraela

 

W technologicznie rozwiniętej rynkowej gospodarce Izraela znaczną rolę odgrywa państwo. Dlatego prowadząc biznes w Izraelu, trzeba nie tylko znać  główne zasady funkcjonowania  państwa, ale także myśleć podobnie do osób kierujących krajem.

Izrael jest jednym z najbardziej rozwiniętych ekonomicznie i industrialnie państw w Południowo-Zachodniej Azji. Państwo to zajmuje 29. miejsce w rankingu Banku Światowego jeżeli chodzi o łatwość prowadzenia biznesu oraz w rankingu Światowego Forum Ekonomicznego pod względem globalnej konkurencyjności.  W rankingu najlepszych państw do prowadzenia działalności gospodarczej i biznesu, opublikowanym przez dziennik Forbes 26 czerwca 2008 roku, Izrael zajął 16. miejsce wśród państw świata.

Izrael jest drugim krajem na świecie, po USA, pod względem ilości firm dopiero rozpoczynających działalność. Ma też  największą reprezentacje wśród firm spoza USA notowanych na NASDAQ. Poza tym  jest to jedyne państwo bliskowschodnie uwzględnione w notowaniach NASDAQ.

Izrael jest światowym liderem technologii ochrony zasobów wodnych i energii geotermicznej.

Izrael przoduje pod względem technologicznym w dziedzinach oprogramowania komputerowego, telekomunikacji i nauk ścisłych i to wszystko czyni go odpowiednikiem Doliny Krzemowej w USA. firmy Intel, Microsoft, Apple wybudowały swoje pierwsze zagraniczne ośrodki naukowe i badawcze właśnie w Izraelu. Także w Izraelu działają ośrodki innych międzynarodowych korporacji z dziedziny nowych technologii: SAP, IBM, Microsoft Oracle, Dell, Google, Cisco Systems i Motorola.
Według Centralnego Biura Statystycznego bezrobocie w Izraelu w listopadzie 2012 roku wynosiło 6,7%.

W strukturze produkcji przemysłowej przeważa produkcja wysokotechnologiczna. W obszarze przemysłu lekkiego wytwarzane są także  artykuły z papieru i drewna, potasu i fosforanów, napoje, tytoń, wodorotlenek sodu, cement, towary metalowe, chemikalia, plastiki, tekstylia i obuwie. Znaczną rolę odgrywa również budownictwo i obróbka (cięcie) diamentów.

Do Izraela importowane są przeważnie surowce, uzbrojenie i środki bojowe, środki produkcji, surowe diamenty, paliwo, zboża i towary konsumpcyjne.

W Izraelu bardzo dobrze rozwinięta jest gospodarka rolna, w strukturze której dominuje hodowla zwierząt. Większa część przedsiębiorstw koncentruje się w sektorach prywatnych, natomiast ilość kibuców stopniowo się zmniejsza.

Najważniejsze sektory gospodarki rolnej w Izraelu to: produkcja cytrusów, owoców, bawełny, wołowiny i drobiu oraz mleczarstwo. Do Izraela importuje się niektóre zboża i rośliny oleiste, mięso, kawę, kakao i cukier. W gospodarce rolnej państwa zatrudnionych jest 3,5% wszystkich pracujących mieszkańców kraju.

Dochody z turystyki, szczególnie z pielgrzymek, są istotnym wkładem w  finanse państwa. Dzięki gorącemu klimatowi, zabytkom i niepowtarzalnej geografii państwa – od zaśnieżonego szczytu góry Hermon, gdzie znajduje się ośrodek narciarski, i lasów Galilei, po safari na pustyni żydowskiej i pustyni Arava – Izrael przyciąga wielkie rzesze odwiedzających.
W 2012 roku Izrael zwiedziło 3,5 miliona osób, czyli o 4% więcej niż w 2011 roku. Największa liczbą zwiedzających przybyła z USA – około 610 000 ( to 18% wszystkich zwiedzających. Na drugim miejscu znajduje się Rosja – 590 000 zwiedzających ( 20% więcej niż w 2011 roku). Wzrost liczby turystów spowodowało anulowanie wiz dla turystów z Rosji. Ruch bezwizowy z Ukrainą został wprowadzony w 2011 roku.

W listopadzie 2013 roku pomiędzy Polską i Izraelem podpisano memorandum w sprawie przyszłej współpracy, które zapoczątkowało współdziałanie w sektorze nauki i technologii. Strony zgodziły się na przygotowanie pełnego porozumienia o współpracy, którego podpisanie było zaplanowane na początek 2014 roku. Jest  to pierwsza w historii dwustronna, polsko – izraelska, umowa o współpracy i wspólnej działalności. Negocjacje tego porozumienia rozpoczęły się w Warszawie w czerwcu 2013 roku, podczas oficjalnej wizyty w Polsce Ministra Nauki Izraela, Jakowa Peri.

Na podstawie tych danych można wysnuć wnioski, ze biznes w Izraelu nie tylko gwałtownie się rozwija, ale jest także dość przyszłościowy dla przedsiębiorców z Polski. Firma StepNet proponuje  profesjonalne usługi pomocne przy zakładaniu biznesu w Izraelu. Firma StepNet udzieli konsultacji początkującym przedsiębiorcom, pragnącym rozwijać swój biznes poza Polską. Doświadczeni specjaliści, którzy pracują w naszej firmie, już od wielu lat żyją i działają w Izraelu i dlatego znają wszystkie subtelności prowadzenia w państwie Izraelskim biznesu we wschodnim stylu. Przez te lata powstało wiele udanych projektów, za co nasi klienci są nam ogromnie wdzięczni.

Dzięki współpracy z firmą StepNet, Twój biznes w Izraelu już w krótkim czasie na pewno przyniesie dobre wyniki!

<script src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js" async=""></script><!-- adaptir stepnet --> <ins class="adsbygoogle" style="display: block;" data-ad-client="ca-pub-8084638781878700" data-ad-slot="1295719077" data-ad-format="auto"></ins><script>// <![CDATA[ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); // ]]></script>